Montero

Montero

Rafael Montero takes the hill tonight for Binghamton. Photo courtesy of MMO contributor Gordon Donovan.